Sekretesspolicy

Sekretesspolicy


Behandling av personuppgifter


Senast uppdaterat; 2016-02-20


 


Grundläggande principer


OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.


 


Insamling av information


OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudande. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kreditkort.
För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, typ av browser, domännamn  m.m..


 


Cookies


En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.
När du besöker de delar av OURYOGASHOP.COM, eller OURYOGASHOP/NEED AB dotterbolags webbplatser som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.


 


Säkerhet


OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Våra betalningspartner, uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kortinformation, framtagen av betalkortsbranschen - MasterCard, Visa, Amex och Diners. Standarden gäller för alla som handskas med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort.
För åtkomst till ditt eget konto på OURYOGASHOP.COM krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att inte någon obehörig kommer åt det. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.


 


Användning av informationen


OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Personnummer samlas in för att öka säkerheten och för att OURYOGASHOP/NEED AB skall ha möjlighet att kontrollera din kreditvärdighet. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s k direktreklamspärr som förhindrar att dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.
OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om OURYOGASHOP/NEED AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande OURYOGASHOP/NEED AB.
OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.


 


Rättelse och insyn


OURYOGASHOP/NEED AB och dess dotterbolag strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:Kundservice
OURYOGASHOP/NEED AB
Alingsåsvägen 20
50438 Borås


Om du inte längre vill motta nyhetsbrev kan du logga in på Mitt konto och ändra dina uppgifter. Om din e-postadress ändrats logga in på Mitt konto med din gamla e-postadress och uppdatera dina uppgifter.


 


Missbruk av ditt användarkonto


Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på OURYOGASHOP.COM, förbehåller sig OURYOGASHOP/NEED AB rätten att neka användare tillgång till webbplatsen OURYOGASHOP.COM och de tjänster som tillhandahålls.


 


Länkar till andra webbplatser


Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.


 


Ändring av policy


Denna policy kan uppdateras av OURYOGASHOP/NEED AB. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för Senast uppdaterat högst upp på förstasidan av policyn. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer OURYOGASHOP.COM att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur OURYOGASHOP/NEED AB behandlar dina personuppgifter.